Verzekerings analyse

Een goede analyse van de bedrijfsrisico's is voor elke onderneming cruciaal. Niet alleen om vast te stellen wat verzekerd moet worden, maar ook om een weloverwogen beslissing te maken welke risico’s zijn te voorkomen door preventie en welke risico’s de organisatie zelf kan en wil dragen. 

Unieke verzekeringsanalyse

Met onze verzekeringsanalyse geven wij u snel inzicht in uw bedrijfsrisico’s. Ons advies leggen wij vast in een een rapport dat wij vervolgens samen met u afstemmen op uw bedrijfssituatie, risicobereidheid en specifieke behoeftes.

Second Opinion

Hoe vaak horen wij niet dat een klant al jaren verzekerd is bij dezelfde tussenpersoon en dat zij hierover erg tevreden zijn. Dit is niet altijd op feiten gebaseerd, maar vaak de wens om niets overhoop te hoeven halen. Alles loopt al jaren en u als klant heeft geen zin om een andere tussenpersoon een voorstel te laten doen. Want wat als deze tussenpersoon met een beter voorstel komt dan uw huidige tussenpersoon? Wat dan? De nieuwe tussenpersoon zal u waarschijnlijk trachten over te halen om over te stappen naar zijn kantoor. Dit is echter niet nodig. Vraag ons om een second opinion. Op basis van een vast uurloon of vast tarief weet u van tevoren waar u aan toe bent. 

U heeft een goede relatie met uw huidige tussenpersoon en die wenst u te behouden. Desondanks kunnen wij ons voorstellen dat u graag wilt weten of alles in orde is en of uw belangen op een juiste wijze worden behartigd. Dit zoeken wij graag voor u uit. Aan de hand van een uitvoerige rapportage krijgt u hiervan een goed overzicht, met indien nodig aanbevelingen die u met uw eigen tussenpersoon kunt bespreken. Indien u daar prijs op stelt, willen wij uiteraard ook dit traject graag voor u verzorgen, in samenwerking met uw huidige tussenpersoon/makelaar. 

Aanvragen 

Bent u geïnteresseerd in een verzekeringsanalyse voor uw onderneming? 

Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of via telefoonnummer +31 (0)10 22 39 339 voor een vrijblijvende verzekeringsanalyse .

Verzekeringsanalyse aanvragen 

Voor u als verzekeringsadviseur

Estic Insurance BV is een Registermakelaar in Assurantiën die als geen ander de weg weet in verzekeringsland. Wij analyseren en controleren graag uw verzekeringsportefeuille als een soort van second opinion.

Wij kunnen volledig onafhankelijk ons werk uitvoeren. Over onze beloning kunnen wij nette afspraken met u maken. U weet zo van te voren waar u aan toe bent. 

Wij analyseren op uw verzoek voor uw klant de schadeverzekeringsportefeuille en controleren hierbij bijvoorbeeld of polisvoorwaarden nog kloppen, of omschrijvingen van verzekerde objecten correct zijn, of naverrekeningen juist zijn uitgevoerd en of er wellicht nog aanvullende verzekeringen nodig zijn en of de premies nog van deze tijd zijn.

Aan de hand van een uitvoerige rapportage die wij voor u maken, kunt u van belang zijnde zaken met uw klant bespreken. Deze aanpak levert voordelen op die zich vooral uitbetalen in geval van schade, wanneer het van groot belang is dat de verzekeringen van uw klanten zijn afgestemd op de huidige situatie.

U ontvangt van ons een specifiek op uw vraag gericht antwoord. Met onze kennis en jarenlange ervaring zijn wij in staat snel tot de essentie van uw vraag te komen, hoe complex ook.

U kunt rekenen op persoonlijke aandacht en verantwoorde verzekeringsconstructies. Onze dienstverlening strekt zich uit van schadeverzekeringen tot zorg en inkomen. Wij helpen bij het inschatten van mogelijke risico’s en bij het vinden van oplossingen om die risico’s te beheersen. Omdat elk bedrijf uniek is, is maatwerk daarbij onontbeerlijk. Dat is voor ons juist de uitdaging van ons vak.

Onze kracht ligt in de combinatie van vakkennis, persoonlijk contact en oplossend vermogen.