Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt waarvoor het bedrijf aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, door geleverde producten of diensten ontstaan, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk; de zogenoemde werkgeversaansprakelijheid.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag per aanspraak dient goed samen met u vastgesteld te worden, zeker vanwege toenemende aansprakelijkheidsclaims die soms vele malen hoger zijn dan de verzekerde limieten.

Meestal bedraagt het verzekerd bedrag € 2.500.000,- per aanspraak met een een maximum van tweemaal het bedrag per verzekeringsjaar.

Dekking milieuschade

De verzekering biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein). Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor is een speciale milieuaansprakelijkheidsverzekering ontworpen. Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt. Als dit vermogensschade betreft dan is hiervoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Belangrijke uitsluitingen betreffen de zogenoemde opzichtclausule voor schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt) en de schade door voertuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen.

Premie

De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het jaarloon. Aan het einde van het verzekeringsjaar wordt via naverrekening de definitieve en juiste premie vastgesteld.

De AVB kent een eigen risico. Vaak wordt onderscheid gemaakt in een eigen risico voor zaakschade en personenschade. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting.

Neem contact met ons op

 Als u kiest voor Estic Insurance B.V. krijgt u:


Snelheid en effectiviteit

We reageren snel en effectief in het geval van een schade en doen ons uiterste best om het juiste resultaat voor uw bedrijf te bewerkstelligen.


Ervaring en expertise

Met onze diepgaande productkennis zoeken we altijd naar de meest slimme oplossing voor uw situatie.


Een klantgerichte benadering

We plaatsen u in het middelpunt van ons werk en ontwikkelen voorstellen proposities die eerlijk, relevant en nuttig zijn.


Langdurige relaties

Wij richten ons op de lange termijn en streven ernaar om langdurige relaties met onze klanten aan te gaan.


Uitgebreid productaanbod

Wij zijn een intermediair voor al uw verzekerings vereisten, waardoor u snel en gemakkelijk een verzekering kunt afsluiten.


Gemakkelijke toegang

Onze communicatielijnen zijn kort: u handelt rechtstreeks met de juiste persoon.