Cybercrimeverzekering

 Cybercriminaliteit ontwikkelt zich razendsnel en er liggen elke dag nieuwe bedreigingen op de loer. Helaas zijn er inmiddels tal van voorbeelden die illustreren dat zelfs grote bedrijven, die investeren in beveiliging, niet immuun zijn voor cybercriminaliteit.

 Cyberaanvallen, zoals met ransomware, komen veelvuldiger voor, worden steeds professioneler en hebben een steeds grotere impact op zowel de reputatie van bedrijven als hun financiële positie. Ook aangescherpte wet- en regelgeving zorgt voor toenemende risico’s en kosten (bijvoorbeeld door boetes).

 Natuurlijk zijn er manieren om de risico’s in kaart te brengen en te reduceren. Ook hierbij kunnen wij u adviseren. Een cyberincident kan echter nooit helemaal uitgesloten worden en daarom kun je maar beter voorbereid zijn. Een cyberverzekering is er niet alleen om financiële schade te vergoeden, maar ook om bedrijven ondersteunende diensten te bieden, juist wanneer ze deze het meest nodig hebben

 Wat is de AVG?

De General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die in alle lidstaten van kracht is. De AVG verplicht organisaties organisatorische en technische maatregelen te nemen om de privacy binnen de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

Wanneer treedt de AVG in werking?

De Europese verordening is aangenomen op 14 april 2016. Partijen die persoonsgegevens verwerken krijgen twee jaar om aan de (nieuwe) regels uit de AVG te voldoen. Dat betekent dat uw organisatie op 25 mei 2018 AVG-proof moet zijn.

Welke organisaties moeten voldoen aan de AVG?

Alle private en publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten voldoen aan de AVG. Dit zijn niet alleen de partijen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, maar ook organisaties die dit in opdracht doen. Dit kunnen dus ook organisaties zijn die bedrijven als primaire klant hebben, omdat ook daar persoonsgegevens verwerkt kunnen worden.

Welke consequenties verbindt de AVG aan de richtlijnen?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) blijft onder de AVG belast met het toezicht op de naleving. Anders dan bij de WBP kunnen aan het niet voldoen aan de wetgeving boetes worden opgelegd. Deze boetes kunnen oplopen tot € 20 miljoen of maximaal 4% van de wereldwijde jaaromzet van de verantwoordelijke organisatie.

Preventieve oplossingen

 Heeft u maatregelen genomen om de cyberrisico's binnen uw bedrijf te beperken?

Denk aan de volgende:

 • Beveilig uw systemen door twee-staps-verificatie toe te passen, dus bijvoorbeeld met wachtwoord én sms.
 • Maak een plan hoe u het beste uw kostbare en gevoelige informatie kunt beveiligen.
 • Controleer de digitale kwetsbaarheid van onder andere uw hostingpartij en datacenter.
 • Bepaal welke medewerker wat mag binnen uw netwerk en systemen.
 • Inventariseer de toegevoegde waarde van een cyberverzekering.

 Verzekeringoplossing

 Wij kunnen u complete dekking en diensten bieden in geval van een cyberincident. Naast aansprakelijkheid en eigen schade dekt de verzekering ook de kosten voor crisismanagement diensten. 

 Aansprakelijkheid:

verzekerden die door derden aansprakelijk worden gehouden, voor bijvoorbeeld verlies van persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens, genieten hiervoor dekking.

De belangrijkste dekkingselementen zijn:

 • privacy – onvoldoende beschermen van papieren of digitale bestanden en gegevens
 • netwerkbeveiliging –aanspraak i.v.m. netwerkbeveiliging
 • content - intellectuele eigendomsrechten
 • verminderde toegang - beperkte toegang voor klanten tot computersystemen van verzekerde, bijv. website, als gevolg van een systeemaanval
 • reputatie - smaad of inbreuk op privacy als gevolg van een cyberincident. 

Eigen schade:

het is van cruciaal belang voor ondernemingen om zich te verzekeren voor schade die zij zelf lijden door een cyberincident.

De belangrijkste dekkingselementen zijn:

 • kosten melden datalekken
 • bedrijfsschade wegens het stilvallen van activiteiten
 • kosten voor het terughalen en herstellen van gegevens, inclusief kosten voor extra personeel en apparatuur
 • cyberafpersingsschade- en kosten
 • crisismanagementkosten.

 Cybercrimeverzekering

Cybercriminaliteit ontwikkelt zich razendsnel en er liggen elke dag nieuwe bedreigingen op de loer. Helaas zijn er inmiddels tal van voorbeelden die illustreren dat zelfs grote bedrijven, die investeren in beveiliging, niet immuun zijn voor cybercriminaliteit.

Cyberaanvallen, zoals met ransomware, komen veelvuldiger voor, worden steeds professioneler en hebben een steeds grotere impact op zowel de reputatie van bedrijven als hun financiële positie. Ook aangescherpte wet- en regelgeving zorgt voor toenemende risico’s en kosten (bijvoorbeeld door boetes).

Natuurlijk zijn er manieren om de risico’s in kaart te brengen en te reduceren. Ook hierbij kunnen wij u adviseren. Een cyberincident kan echter nooit helemaal uitgesloten worden en daarom kun je maar beter voorbereid zijn. Een cyberverzekering is er niet alleen om financiële schade te vergoeden, maar ook om bedrijven ondersteunende diensten te bieden, juist wanneer ze deze het meest nodig hebben

Wat is de AVG? 

 De General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die in alle lidstaten van kracht is. De AVG verplicht organisaties organisatorische en technische maatregelen te nemen om de privacy binnen de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

Wanneer treedt de AVG in werking? 

 De Europese verordening is aangenomen op 14 april 2016. Partijen die persoonsgegevens verwerken krijgen twee jaar om aan de (nieuwe) regels uit de AVG te voldoen. Dat betekent dat uw organisatie op 25 mei 2018 AVG-proof moet zijn.

Welke organisaties moeten voldoen aan de AVG?

Alle private en publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten voldoen aan de AVG. Dit zijn niet alleen de partijen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, maar ook organisaties die dit in opdracht doen. Dit kunnen dus ook organisaties zijn die bedrijven als primaire klant hebben, omdat ook daar persoonsgegevens verwerkt kunnen worden.

Welke consequenties verbindt de AVG aan de richtlijnen? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) blijft onder de AVG belast met het toezicht op de naleving. Anders dan bij de WBP kunnen aan het niet voldoen aan de wetgeving boetes worden opgelegd. Deze boetes kunnen oplopen tot € 20 miljoen of maximaal 4% van de wereldwijde jaaromzet van de verantwoordelijke organisatie.

Preventieve oplossingen

Heeft u maatregelen genomen om de cyberrisico's binnen uw bedrijf te beperken?

Denk aan de volgende:

 • Beveilig uw systemen door twee-staps-verificatie toe te passen, dus bijvoorbeeld met wachtwoord én sms.
 • Maak een plan hoe u het beste uw kostbare en gevoelige informatie kunt beveiligen.
 • Controleer de digitale kwetsbaarheid van onder andere uw hostingpartij en datacenter.
 • Bepaal welke medewerker wat mag binnen uw netwerk en systemen.
 • Inventariseer de toegevoegde waarde van een cyberverzekering.

Verzekeringoplossing

Wij kunnen u complete dekking en diensten bieden in geval van een cyberincident. Naast aansprakelijkheid en eigen schade dekt de verzekering ook de kosten voor crisismanagement diensten. 

Aansprakelijkheid:

verzekerden die door derden aansprakelijk worden gehouden, voor bijvoorbeeld verlies van persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens, genieten hiervoor dekking.

De belangrijkste dekkingselementen zijn:

 • privacy – onvoldoende beschermen van papieren of digitale bestanden en gegevens
 • netwerkbeveiliging –aanspraak i.v.m. netwerkbeveiliging
 • content - intellectuele eigendomsrechten
 • verminderde toegang - beperkte toegang voor klanten tot computersystemen van verzekerde, bijv. website, als gevolg van een systeemaanval
 • reputatie - smaad of inbreuk op privacy als gevolg van een cyberincident. 

Eigen schade:

het is van cruciaal belang voor ondernemingen om zich te verzekeren voor schade die zij zelf lijden door een cyberincident.

De belangrijkste dekkingselementen zijn:

 • kosten melden datalekken
 • bedrijfsschade wegens het stilvallen van activiteiten
 • kosten voor het terughalen en herstellen van gegevens, inclusief kosten voor extra personeel en apparatuur
 • cyberafpersingsschade- en kosten
 • crisismanagementkosten.

Neem contact met ons op

Als u kiest voor Estic Insurance B.V. krijgt u:


Snelheid en effectiviteit

We reageren snel en effectief in het geval van een schade en doen ons uiterste best om het juiste resultaat voor uw bedrijf te bewerkstelligen.


Ervaring en expertise

Met onze diepgaande productkennis zoeken we altijd naar de meest slimme oplossing voor uw situatie.


Een klantgerichte benadering

We plaatsen u in het middelpunt van ons werk en ontwikkelen voorstellen proposities die eerlijk, relevant en nuttig zijn.


Langdurige relaties

Wij richten ons op de lange termijn en streven ernaar om langdurige relaties met onze klanten aan te gaan.


Uitgebreid productaanbod

Wij zijn een intermediair voor al uw verzekerings vereisten, waardoor u snel en gemakkelijk een verzekering kunt afsluiten.


Gemakkelijke toegang

Onze communicatielijnen zijn kort: u handelt rechtstreeks met de juiste persoon.