Binnenvaart Cascoverzekering

Wat is een Binnenvaart Cascoverzekering

Een Binnenvaart Cascoverzekering dekt de schade die wordt veroorzaakt aan uw schip. Hieronder valt ook de schade die u zelf heeft veroorzaakt, schade aan voortstuwingsinstallaties, de apparatuur van het schip en de bijboten.

Gezien de waarde van een binnenvaartschip is het in veel gevallen raadzaam om een Binnenvaart Cascoverzekering af te sluiten.

Welke vaartuigen kunt u verzekeren binnen de Binnenvaart Cascoverzekering?

Bijgaand vindt u een niet limitatief overzicht van vaartuigen welke verzekerd kunnen worden op de Binnenvaart Cascoverzekering.

  • Vrachtschepen
  • Motorschepen
  • Passagiersschepen
  • Veerboten
  • Sleepschepen
  • Duwboten
  • Baggerschepen
  • Visserijschepen
  • Tankschepen

 

Wat zijn de voordelen van een Binnenvaart Cascoverzekering? Met een Binnenvaart Cascoverzekering bent u verzekerd tegen schade aan uw eigen schip. U kunt hierbij denken aan het ontstaan van schade door aanvaring, diefstal en verlies. Ook de voorstuwinstallaties, de apparatuur en de bijboten van het verzekerde vaartuig vallen onder de Binnenvaart Cascoverzekering.

Casco & machinerieën

Een schip in de vaart staat aan alle denkbare risico’s bloot, zoals aanvaring, brand, stranden, zinken, omslaan, machineschade, enzovoort. De waarde van een schip is dusdanig, dat geen enkele ondernemer een totaalverlies of een forse particuliere schade zelf dragen kan. Het is daarom noodzakelijk om een schip goed te verzekeren, inclusief schade aan casco, motorinstallaties, scheepsinventaris, elektrische installaties, elektronische en/of nautische apparatuur en aansprakelijkheid voor schade aan derden als gevolg van aanvaring (of daarmee gelijkgesteld).

Inboedel

Nagenoeg alle binnenvaartondenemers werken én wonen aan boord voor een deel van het jaar óf het hele jaar door. De inboedel is daardoor niet anders dan de gemiddelde inboedel aan land.

De hierboven genoemde risico’s, maar ook schade als gevolg van storm, blikseminslag, water, storm, rook- en roet, inbraak en diefstal, kunnen ook behoorlijke schade aan de inboedel veroorzaken.

Naast de casco & machinerieën is het dan ook aan te raden om de inboedel goed te verzekeren.

Aanbouw

Schepen, die af- of verbouwd worden, lopen niet minder risico’s dan varende schepen. Tijdens de afbouw is het gevaar van schade door met name zogenaamde brandgevaarlijke werkzaamheden vele malen groter dan wanneer het schip in de vaart is gebracht.

Vaak liggen meerdere in afbouw zijnde schepen bij elkaar, wat weer het risico van schade door overslaande brand groter maakt.

Tijdens de afbouw bestaat het risico, dat onderdelen tijdens transport of gedurende een periode van opslag, beschadigd raken. En uiteindelijk kan er tijdens de proefvaart ook nog van alles misgaan.

Deze risico’s kunnen worden verzekerd door middel van een afbouwverzekering, waarbij ook de diverse (onder-)aannemers als verzekerden op de polis (kunnen) worden aangetekend. 

Molest

Molest is de verzamelnaam van oorlog- en stakersrisico. Hieronder vallen allerlei geweldsuitingen, zoals (burger)oorlog, binnenlandse onlusten, oproer, opstand, muiterij, gewapend conflict, stakers, relletjes en terrorisme. Schade, als gevolg van deze risico’s, is op nagenoeg alle verzekeringen nadrukkelijk uitgesloten.

Schepen komen in havens, o.a. bij raffinaderijen, graanoverslag- en containerbedrijven, waar het zogenaamde terrorisme risico danig wordt onderkend. Voor zeevarende schepen is het risico van molest overduidelijk, omdat deze schepen vaker in de buurt kunnen komen van zogenaamde risicogebieden.

Een molestverzekering geeft dekking voor schade aan het schip, als gevolg van deze geweldsrisico’s.

Last

Met de autokraan worden regelmatig auto’s en andere zaken, met name scheepsbenodigdheden, aan- en van boord getakeld. Wanneer het niet mogelijk is om het takelrisico van de auto te verzekeren op de motorrijtuigenverzekering, bijvoorbeeld omdat er slechts sprake is van een WA-dekking, of omdat het een auto met een buitenlands kenteken betreft, kan een lastverzekering (transport/goederen) worden afgesloten.

In geval van takelschade aan auto’s van derden kan de eigenaar van het schip aansprakelijk worden gesteld, ongeacht of het takelrisico van de auto van een derde gedekt is onder de autopolis van betrokken derde. Ook hiervoor biedt de lastverzekering dekking.

  Alle zaken die als aan- en/of toebehoren van het schip aangemerkt kunnen worden, vallen in principe onder de cascodekking van het schip. Wel moet men dan rekening houden met de op het onderdeel van toepassing zijnde eigen risico’s cq. (minimum) aftrek nieuw voor oud. Ook hiervoor geldt dan weer dat een separate lastverzekering een oplossing kan bieden.

Neem contact met ons op

Als u kiest voor Estic Insurance B.V. krijgt u:


Snelheid en effectiviteit

We reageren snel en effectief in het geval van een schade en doen ons uiterste best om het juiste resultaat voor uw bedrijf te bewerkstelligen.


Ervaring en expertise

Met onze diepgaande productkennis zoeken we altijd naar de meest slimme oplossing voor uw situatie.


Een klantgerichte benadering

We plaatsen u in het middelpunt van ons werk en ontwikkelen voorstellen proposities die eerlijk, relevant en nuttig zijn.


Langdurige relaties

Wij richten ons op de lange termijn en streven ernaar om langdurige relaties met onze klanten aan te gaan.


Uitgebreid productaanbod

Wij zijn een intermediair voor al uw verzekerings vereisten, waardoor u snel en gemakkelijk een verzekering kunt afsluiten.


Gemakkelijke toegang

Onze communicatielijnen zijn kort: u handelt rechtstreeks met de juiste persoon.