Kredietverzekering

Een kredietverzekering biedt uw bedrijf bescherming wanneer uw klant zijn facturen niet betaalt. Deze verzekering wordt ook wel een debiteurenverzekering genoemd. Zo'n situatie ontstaat als uw klant failliet gaat of niet binnen de afgesproken termijn betaalt. Als dit om grote bedragen gaat kan het zelfs de continuïteit van uw eigen bedrijf in gevaar brengen.

Het is moeilijk te voorspellen welke afnemers hun facturen niet gaan betalen. Bijna de helft van alle wanbetalingen ontstaat bij afnemers met wie een duurzamen, langdurige relatie is opgebouwd. Een kredietverzekering biedt hiervoor een goede oplossing: controle van de kredietwaardigheid van uw klanten of mogelijke nieuwe klanten vooraf. Incasso bij uitblijven van de betaling en uitkering als u toch schade heeft.

Welke risico's kunnen nog meer afgedekt worden

Politiek risico

Via uw kredietverzekering kunt u zich ook beschermen tegen een aantal politieke risico's die betaling kunnen verhinderen of vertragen.

Voorrisico Levert u maatwerk? Of levert u bijvoorbeeld seizoensgebonden producten? Dan loopt u ook al betaalrisico voordat u de levering van uw goederen (of diensten) heeft afgerond. U heeft bijvoorbeeld al materiaal ingekocht specifiek voor een order. Of u kunt de producten niet meer verkopen omdat ze klantspecifiek zijn gemaakt. Het kan voorkomen dat de klant van deze order voorafgaand aan de levering failliet gaat. U blijft dan met de producten zitten, maar u heeft al wel kosten gemaakt.

Kredietverzekering in de transportsector

De marges in de transportsector zijn zo klein dat bedrijven bij 1 niet betalende klant al in de problemen kunnen komen. Een nieuwe opdrachtgever in het buitenland is natuurlijk mooi, maar wat weet u eigenlijk van dat bedrijf? Hoe staan ze er voor?

Als transportondernemer moet u omgaan met hele specifieke omstandigheden. Bijvoorbeeld seizoenspieken, de internationalisering die oprukt en het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden. In deze bewegende markt is het aan u om in te spelen op nieuwe kansen. U krijgt te maken met nieuwe landen, markten en producten. Andere manieren van zaken doen vergroten het risico van wanbetaling en discussies over geleverde diensten en de betaling van facturen. 

Toenemende druk vraagt om creativiteit

De ontwikkelingen in de sector gaan razendsnel. Ondernemers zullen slim moeten zijn. De prijsdruk is nog lang niet voorbij. De vraag is dus: waar is elders meerwaarde te halen? Naast de margedruk kampt de transportsector met:

  • een tekort aan geschikte chauffeurs
  • toenemende opstoppingen op de Europese wegen
  • steeds strengere (Europese) milieuregels

Het is de kunst mee te surfen op de golf van de economische groei en ondertussen de juiste innovaties door te voeren.

Zorg dat u op tijd betaald krijgt

De toenemende druk dwingt u als ondernemer om tot het uiterste te gaan. Zorg ervoor dat uw debiteurenbeheer meegroeit. Wegtransport is kapitaalintensief. Te late betaling door (grotere) afnemers is direct voelbaar in de dagelijkse business. Wanbetaling kan de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen en een tekort aan werkkapitaal veroorzaken. Dit risico kunt u afdekken met een kredietverzekering.

Ons advies: minimaliseer uw betaalrisico's

Neem contact met ons op

Als u kiest voor Estic Insurance B.V. krijgt u::


Snelheid en effectiviteit

We reageren snel en effectief in het geval van een schade en doen ons uiterste best om het juiste resultaat voor uw bedrijf te bewerkstelligen.


Ervaring en expertise

Met onze diepgaande productkennis zoeken we altijd naar de meest slimme oplossing voor uw situatie.


Een klantgerichte benadering

We plaatsen u in het middelpunt van ons werk en ontwikkelen voorstellen proposities die eerlijk, relevant en nuttig zijn.


Langdurige relaties

Wij richten ons op de lange termijn en streven ernaar om langdurige relaties met onze klanten aan te gaan.


Uitgebreid productaanbod

Wij zijn een intermediair voor al uw verzekerings vereisten, waardoor u snel en gemakkelijk een verzekering kunt afsluiten.


Gemakkelijke toegang

Onze communicatielijnen zijn kort: u handelt rechtstreeks met de juiste persoon.