Goederentransportverzekering

Goederentransport is een van de oudste vormen van verzekering. Maar sindsdien is de wereld een veel gecompliceerdere plek geworden. Tegenwoordig zijn goederen voortdurend in beweging: verpakt in containers, geladen op schepen, getransporteerd over zeeën en oceanen, in behandeling bij de douane, grensoverschrijdend vervoer en verblijvend in magazijnen; van daaruit worden goederen op treinen, vrachtwagens en binnenvaartschepen geladen om aansluitend te worden opgeslagen in magazijnen voordat de goederen definitief worden afgeleverd.

Tijdens het vervoer kunnen de goederen worden beschadigd, bederven, gestolen worden of geheel verloren gaan, of ze kunnen eenvoudigweg vertraging oplopen. 

Wij begrijpen uw transportrisico's

We begrijpen de risico's die u loopt in uw bedrijf. Op basis daarvan kunnen we de voorwaarden en clausules aanpassen aan uw specifieke behoeften.

Een onjuiste opvatting

Sommige ladingbelanghebbenden (degene voor wiens risico de goederen vervoerd worden conform leveringsvoorwaarden/Incoterms) verwachten dat eventuele schade aan de vervoerde goederen of verliezen zullen worden betaald door hun logistieke dienstverlener (zoals wegvervoerders, rederijen, luchtvaartmaatschappijen of opslaghouders). Maar dit is niet juist: de aansprakelijkheid van deze logistieke dienstverleners wordt beperkt door lokale wetgeving of verdragen maar die geeft géén dekking voor schade aan de vervoerde goederen zelf. Onder bepaalde omstandigheden zijn zij zelfs helemaal niet aansprakelijk.

In de praktijk leiden zulke misverstanden geregeld tot vervelende situaties We adviseren daarom de ladingbelanghebbenden om hun eigen goederentransportverzekering af te sluiten om ervoor te zorgen dat, indien nodig, de volledige waarde van de goederen wordt vergoed. Dankzij onze ervaring en diepgaande kennis van de markt, zijn we in staat om snel een op maat gemaakte oplossing aan te bieden op concurrerende maar realistische voorwaarden 

 Ons service aanbod: 

  •  Goederentransport risico's
  •  Transport / verblijf risico's
  • Transport / montage risico's
  • Projectlading, inclusief vertraging bij het opstarten
  •  Oorlog op het land 
  •  eigen gebrek
  • Rejection 
  • Stand-alone opslag 

Alle vormen en maten 

 We bieden dekking voor alle soorten ondernemingen. De meeste contracten worden op primaire basis opgemaakt en bieden dekking voor de volledige waarde van de verzekerde zaken.

Ontwikkelingen van de tijd Oorlog en politieke risico's

Vandaag de dag, waar elke dag geschreven wordt over oorlog, geweld en politieke onrust, kan deze instabiliteit een aanzienlijk risico vormen voor ladingbelanghebbenden. Traditionele Goederen All-Risk-verzekeringen sluiten ofwel dekking voor oorlogs- en politieke risico's uit of bieden slechts een zeer beperkte dekking.Wij kunnen eventueel een volledige dekking bieden voor oorlogs- en politieke risico's 

Scheepvaart ongelukken

De gestaag toenemende leeftijd van bulkcarriers leidt tot een hoger aantal scheepvaartongevallen. Hoe ouder het vaartuig, hoe groter het risico van lekkende hagen, zinken en averij grosse, waardoor het totale vrachtverlies wordt beïnvloed. Wij helpen onze klanten door het aanbieden van vrachtrisicobeoordelingen, magazijninspecties en scheepsscreenings. Dit stelt ons in staat om te bepalen of een schip geschikt is voor het beoogde doel en helpt bij het identificeren van risico's voordat er een schade ontstaat.

Online certificaten

Wij kunnen er voor zorgen dat via een online systeem verzekeringscertificaten worden afgenomen.   

Dit systeem voor online certificaten versnelt de verwerking, vermindert het papierwerk en biedt 24/7 wereldwijde toegang voor geautoriseerde klanten om beveiligde verzekeringscertificaten af te nemen

Waarom zou ik voor een goederentransportverzekering via Estic Insurance B.V. kiezen? 

Waarom kiezen voor Estic Insurance B.V. ? Omdat u in de huidige complexe wereld een verzekering nodig heeft die precies aan uw eisen voldoet. Bij Estic Insurance B.V. passen we ons beleid aan uw wensen aan. Het resultaat is dat u kunt vertrouwen op een dekking die volkomen betrouwbaar is, ongeacht uw omstandigheden.

Neem contact met ons op

Als u kiest voor Estic Insurance B.V. krijgt u:


Snelheid en effectiviteit

We reageren snel en effectief in het geval van een schade en doen ons uiterste best om het juiste resultaat voor uw bedrijf te bewerkstelligen.


Ervaring en expertise

Met onze diepgaande productkennis zoeken we altijd naar de meest slimme oplossing voor uw situatie.


Een klantgerichte benadering

We plaatsen u in het middelpunt van ons werk en ontwikkelen voorstellen proposities die eerlijk, relevant en nuttig zijn.


Langdurige relaties

Wij richten ons op de lange termijn en streven ernaar om langdurige relaties met onze klanten aan te gaan.


Uitgebreid productaanbod

Wij zijn een intermediair voor al uw verzekerings vereisten, waardoor u snel en gemakkelijk een verzekering kunt afsluiten.


Gemakkelijke toegang

Onze communicatielijnen zijn kort: u handelt rechtstreeks met de juiste persoon.